T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-41481264-207.02-24762269                                                      06.05.2021

Konu: 5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrası

 

 

GENELGE

2021/16